ADATVÉDELMI NYILATKOZAT


1. Az adatkezelő, tulajdonos:

A Weboldalt az SB-DENTAL Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg:19 - 09 - 515035, székhely: 8200 Veszprém, Stadion utca 21. adószám: 23831706119, telefonszám: +36 30 330 1171, önállóan képviseli: Dr. Stumpfhauser Balázs)a sb-dental.hu domain tulajdonosa üzemelteti. Jelen rövid adatvédelmi tájékoztató az üzemeltető Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata.


2. Cookie-k (sütik) használata:

A Weboldal egyes részei, az Ön azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat, ún. cookie-kat használnak, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak. A böngésző program segítségével Ön beállíthatja, meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk figyelmét arra, amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:Sütikkel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés megnevezéseStatisztikai adatgyűjtés
Adatkezelés céljahonlap használat megkönnyítése
Adatkezelés jogalapjaRendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja
Személyi adatok kategóriáinem tartalmaz személyes adatot
Érintett hozzájárulásának módjaérintett önkéntes hozzájárulása3. Adatgyűjtés:

Az Adatkezelő semmilyen felhasználói adatot nem gyűjt, nem naplóz és nem rögzít sehol, és a honlap működése az Európai Unió, valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik. Az Ön által kapcsolatfelvétel céljából megadott személyes adatait – név, email cím- megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, és biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.


A honlapon keresztül történő kapcsolatfelvételre vonatkozó adatkezelési szabályok:

Adatkezelés megnevezésekapcsolatfelvételi adatkezelés
Adatkezelés céljakapcsolatfelvétel, tájékoztatás
Adatkezelés jogalapja(EU) 2016/679. számú általános rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés
Személyi adatok kategóriáinév, e-mail cím
Törlésre előirányzott határidő:a hozzájárulás visszavonásáig
Címzettek, akik hozzáférhetnek az adatokhoz:az adatkezelő társaság információadással megbízott dolgozói
Érintett hozzájárulásának módja:érintett önkéntes hozzájárulása
Hozzájárulás visszavonásának módja:info@sb-dental.hu címre küldött email–ben kért törlés4. A weblap tartalma:

A weblap tartalma kizárólag tájékoztató jellegű. A weblap oldalai harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhatnak, az ilyen weboldalakon található tartalom nem áll az üzemeltető befolyása alatt.


5. Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:
  • a hozzájárulás visszavonásának joga
  • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés
  • helyesbítéshez való jog
  • adatkezelés korlátozása
  • törléshez való jog
  • tiltakozáshoz való jog
  • hordozhatósághoz való jog6. A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Törlési kérelmét az info@sb-dental.hu címre küldheti meg. Kérelme elbírálása 15 napon belül megtörténik, melyről az Ön által megadott email címen értesítjük.


7. Jogorvoslati lehetőségek

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 15 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben jogainak érvényesítése céljából polgári pert indíthat.


8. Az adatvédelmi szabályzat hatálya, módosítása:

Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót a látogatók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A fogorvosi szolgáltatás igénybevétele előtt a rendelőben Önnek módjában áll a Társaság - szolgáltatásival összefüggő adatok kezelésre vonatkozó - részletes adatvédelmi szabályzatát megismerni.

A jelen adatvédelmi tájékoztató 2019. 10. 01. napján lépett hatályba.

SB-DENTAL Korlátolt Felelősségű Társaság
BEJELENTKEZÉS | +36 30 330 1171